Giới thiệu

1. Giới thiệu

tuanictu97.github.io là một web blog cá nhân. Website sử dụng Jekyll & TextTheme, hosting sử dụng là github page.

Là nơi chia sẽ kiến thức về lập trình web, mobile … Được vận hành/phát triển nội dung bởi người sáng lập Hà Anh Tuấn

2. Mục tiêu hoạt động

Mục tiêu chính của blog được thành lập ra là để chia sẻ những thông tin mà người sáng lập biết và muốn chia sẻ.

3. Các hoạt động

  • Cung cấp nội dung bài viết hoàn toàn miễn phí
  • Tạo dựng môi trường trao đổi kiến thức lành mạnh, nói không với các hành động vi phạm bản quyền.

4. Liên hệ với tôi

Bạn có thể liên hệ với tôi thông qua:

  • Facebook: https://facebook.com/tuanictu97
  • Email: tuanictu97@gmail.com